Ábrese un prazo para regularizar a situación dos socios que o desexan. A data limite e o 20 de agosto deste ano. Os interesados ​​deben poñerse en contacto por correo electrónico en correo@orzansd.com