O noso presidente, Fernando Taboada, estivo analizando a actualidade do clube e explicando a nosa aposta polo fútbol feminino co xornal dxt campeón.

https://www.dxtcampeon.com/articulo/o-noso-futbol/fernando-taboada-orzan-sera-pocos-clubes-llegue-buena-vitalidad-100-3824453